Ingegard

Välkommen till
Klasén-Kognitiv Terapi & Utveckling.

Jag heter Ingegärd Klasén och är Leg.Psykoterapeut.

Jag tog examen 2010 med inriktning KBT ( Kognitiv Beteende terapi)
Vidareutbildning och handledning i IPNB ( Interpersonell Neurobiologi )
där fokus är på vår hjärna och vårt medvetande i samklang med våra
relationer.

Jag har lång erfarenhet från Psykiatrisk vård, krisstöd, personalstöd,
primärvård samt privatvård.
Även parterapi.
Utbildad handledare samt mindfulnessinstruktör.

Genom samtal söker vi orsak, samband och förståelse för hur dina
svårigheter länkas ihop med dina erfarenheter i livet.
Genom att bli medveten om dina tankar och känslor och förstå dina
handlingar/ beteenden kan du lättare göra de förändringar som du
behöver.
Vår fantastiska hjärna ger oss förklaringsmodeller och förståelse och hjälper
till att skapa nya strukturer.


Du är Välkommen att höra av dej om du vill samtala & få hjälp.
Individuellt eller tillsammans med din partner.
Vänligen


0761 454494  |  info@kbticentrum.se  |  Yxhammarsgatan 8-10 3vån.  |  Borås